logo-limanu-header

Proiecte Locale

Proiecte Locale
Investiţii, programe de finanţare, achiziţii publice
 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 1 din satul 2 Mai, Comuna Limanu, Județul Constanța;
 2. Înființare grădiniță cu program prelungit in localitatea Limanu, comuna Limanu, Județul Constanța;
 3. Înființare sala de sport, Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea 2 Mai, comuna Limanu, Județul Constanța;
 4. Înființare dispensar uman în localitatea Limanu, comuna Limanu, Județul Constanța;
 5. Înființare capelă mortuară în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, Județul Constanța;
 6. Extindere și amenjare parc în localitatea Limanu, comuna Limanu, Județul Constanța;
 7. Înființare bază sportivă și de agrement în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, Județul Constanța;
 8. Renovare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural din localitatea 2 Mai, comuna Limanu, Județul Constanța;
 9. Reabilitare termică și modernizare Cămin Cultural din localitatea Limanu, comuna Limanu, Județul Constanța;
 10. Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Limanu, Județul Constanța;
 11. Înființare rețea de canalizare și extindere rețele de apă, în localitatea Limanu, în colaborare cu SC RAJA SA în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C RAJA S.A CONSTANȚA;
 12. Înființare rețea de iluminat public pietonal pentru zona adiacentă plajei din localitatea Vama Veche, comuna Limanu, Județul Constanța;
 13. Modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere din localitățiile Limanu, 2 Mai si Vama Veche, comuna Limanu, Județul Constanța;
 14. Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în localitațiile Limanu, 2 Mai si Vama Veche, comuna Limanu, Județul Constanța prin cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020;
 15. Pietruire și asfaltare străzi în zona IV din localitatea Limanu, comuna Limanu, Județul Constanța;
 16. Amenajare sistem de dirijare a apelor pluviale, construire rigole de scurgere a apelor pluviale și asfaltare străzi in zona I din localitatea Limanu, comuna Limanu, Județul Constanța;
 17. Amenajarea străzii Falezei din localitatea 2 Mai, comuna Limanu, Județul Constanța;
 18. Asfaltare drum de legătura Limanu-Hagieni, comuna Limanu, Județul Constanța;
 19. Amenajarea pietonală a străzii GHEORGHE BUNOIU și înființare refugii de parcare & spații verzi pe strada MIHAIL KOGĂLNICEANU în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, Județul Constanța.